DOMOVSKÁ
REFERENCE CENÍK PORADNY VIDEA ČLÁNKY ODBORNÁ GARANCE
FREKVENČNÍ TERAPIE
PLASMAGEN a HRV BIOFEEDBACK unikátní přístroj alternativní medicíny

Frekvenční generátor PLASMAGEN vychází z vědeckých poznatků vědce a mikrobiologa Dr. Royala Raymonda Rifa, který ve 30-tých letech 20. století pozoroval prostřednictvím vlastní, dosud nepřekonané metody, chování virů a bakterií včetně rakovinových buněk. Zjistil, že působením specifických frekvencí dochází k rozkmitání a následné explozi zkoumaných vzorků.

Diagnostika HRV BIOFEEDBACK (měření variability srdeční frekvence) umožňuje sledovat variabilitu srdečního tepu v závislosti na vysílaných impulsech.

Vývoji PLASMAGENU ve spojení s HRV diagnostikou předcházela mnohaletá praxe s různými variantami aplikace Rifeho metody v několika poradenských centrech na území ČR a SK.

PRINCIP A FUNKCE

Biorezonanční set PLASMAGEN je originální z hlediska zapojení i charakteristiky vyzařovaného signálu. Obsahuje přibližně pět tisíc dávek složených z celosvětově ověřených terapeutických frekvencí. Tyto frekvence jsou šířeny elektromagnetickým polem. Vysoká intenzita účinného elektromagnetického pole zajišťuje prostupnost do lidského těla. Vyzařované pole je naprosto neškodné a zajišťuje dostatečnou účinnost bez použití potenciálně nebezpečných nosných frekvencí. Rozsah 1 Hz až 900 kHz pokrývá komplexní škálu nežádoucích mikroorganismů. Frekvence lze nastavit s přesností až na pět desetinných míst a vysílat je i v pásmech a rozkmitech. Takto dochází k neinvazivní eliminaci patogenů a škodlivých látek v organismu (borrelie, chlamydie, streptokokové infekce, herpes viry, záněty, kvasinkové infekce, těžké kovy…). Z Rifeho metody jasně vyplývá, že likvidace těchto patogenů je účinným alternativním řešením celé řady onemocnění a chronických problémů jako je cukrovka, deprese, ekzémy, migrény, bolesti kloubů, potíže s trávením, nespavost, vysoký krevní tlak… Nejvýznamnější výhodou našeho produktu je testování frekvencí vysílaných plazmovou anténou. Takto šířený signál prostoupí celým tělem. Infračervené snímače zaznamenávají reakce srdečního tepu - HRV BIOFEEDBACK. Zaznamenáváním proměnlivosti srdečního tepu získáváme přesná data o reakci organismu na vysílané kmitočty. Selekce účinných frekvencí výrazně zvyšuje efektivitu a zkracuje dobu terapie. Ostatní diagnostické metody, které k tomuto účelu využívají kontaktní elektrody, nedosahují dostatečného prostupu organismem.

OSOBNOSTI FREKVENČNÍ TERAPIE
Hulda Regehr Clark, Ph.D, N.D. -Naturopathic Doctor -Autorka -1928-2009 -Vzdělání: University of Saskatchewan, Clayton --College of Natural Health, McGillova univerzita, Minnesotská universita

studovala biologii na Saskatchewanské Univerzitě v Kanadě. Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na

McGillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii

buněk. Obdržela doktorát (Ph.D) v roce 1958. V roce 1979 opustila vládou financovaný

výzkum a začala soukromou praxi. O šest let později objevila elektronickou techniku pro

měření frekvencí patogenních mikroorganismů. V průběhu svých výzkumů znovuobjevila

ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho

postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí. Hulda Regehr Clarková

pořádala přednášky a semináře po celém světě a pomocí jejích postupů již tisíce lidí

získalo zpět to, co je nejcennější – zdraví.

Hulda Regehr Clarková přinesla do moderní doby mnoho nových informací pro léčbu

pomocí frekvenčních generátorů. Její hlavní přínos spočívá ale v tom, že se nebála

perzekucí a falešných osobních obvinění a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila

v několika svých knihách, které vydala po sobě ve velmi krátké době. Tyto informace se

tak dostaly k široké věřejnosti a tak následovaly pokusy a výzkumy dalších vědců a

lékařů, kteří výsledky Clarkové potvrdili a stále potvrzují. Za toto prolomení nevědomosti

u široké veřejnosti patří paní Clarkové velký dík.

Před několika lety zveřejnila svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v

lidském těle pomocí svého vynálezu, kterým je přístroj Zapper. Je to v podstatě

frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum mikroorganismů,

které v sobě člověk nemá mít.

 

Royal Raymond Rife -Vynálezce -(1888 - 1971) -Vzdělání: Johns Hopkins University

Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době. Tento poznatek odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem nebyl jeho vysněný cíl - levný lék pro smrtelně nemocné lidi. Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo... Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy. Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich "maskovací" obal na membránách, který mate náš imunitní systém.

 

Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení. Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhli v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé popsán zcela nový jev - tzv. pleomorfismus ("přeměna" patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen...) Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence. Tato fenomenální demonstrace uzdravení (pro tehdejší medicínu) nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry.

 

V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat pacienty smrtelně nemocné rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.

 

Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie, byl 100 %. Tento „pokus“ byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru.

 

To bylo celé léčení – (tedy žádné pilulky či roztoky které jsou vznešeně nazývány chemoterapie…)

 

UPOZORNĚNÍ

Naturoporadny nejsou lékařská zařízení a jeho pracovníci nejsou lékaři. Naše metody a přístroje nenahrazují lékařskou péči!

 

Josefská 15, Brno-střed, 60200